Z 2. avgustom leta 2021 bo Slovenija, po uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov EU, morala uvesti biometrične osebne izkaznice.

Veljavno osebno izkaznico ima kar 1,830.000 državljanov, z njo pa lahko potujemo v 37 držav.

Varnostne ravni osebnih izkaznic se v državah članicah močno razlikujejo. To pa povečuje tveganje zlorabe dokumentov in ponarejanja.

Nabor minimalnih zaščitnih elementov na osebnih izkaznicah bo z uporabo uredbe poenoten v vseh državah EU.

Osebne izkaznice bodo po novem morale vsebovati zaščitne elemente, med katerimi bo tudi biometrija.

Ob vlogi za izdajo osebne izkaznice se bosta odvzela tudi dva ploska prstna odtisa.

Spremenil pa se bo tudi izgled. Na novi kartici bo čip, na katerem bodo shranjeni prstni odtisi in podoba obraza imetnika. Te podatke bodo lahko uporabili le za preverjanje verodostojnosti osebne izkaznice in identitete imetnika pri prehajanju državne meje.

Na novi biometrični osebni izkaznici pa bodo verjetno zapisani tudi podatki za elektronski podpis in elektronsko identifikacijo.

Na ministrstvu so pojasnili:

++S tem bi nova slovenska osebna izkaznica lahko postala sredstvo elektronske identifikacije za čezmejno poslovanje, zaradi velike razširjenosti osebnih izkaznic pa bi z vključitvijo kvalificiranih potrdil za e-podpis širokemu krogu državljanov omogočili ustvarjanje elektronskih podpisov, ki so enakovredni lastnoročnim, in na ta način pospešili uporabo e-storitev tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju.”

Osebnih izkaznic, ki se trenutno izdajajo pa državljanom naj ne bi bilo potrebno menjati z novimi, saj bodo veljale do poteka.

Obvestimo o tej pomembni novici tudi prijatelje in družino. Bodimo pripravljeni na nove spremembe.

LEAVE A REPLY