Inšpektorat za kmetijstvo je lansko leto opravil 1503 pregledov.

Izdali so 386 ureditvenih odločb in izrekli za 14720 evrov kazni zaradi zaraščanja kmetijskih zemljišč.

Za nepokošeno travo lahko dobite velikansko kazen. Za kmetijska zemljišča to velja za vso državo, mnoge občine pa so globo določile tudi za primere, ko nimate pokošeno okrog hiše.

Globa se izreče, če kmetijsko zemljišče ni bilo pokošeno vsaj enkrat letno. Za fizične osebe znaša globa od 500 pa vse do 5000 evrov.

Če je nepokošenih parcel več se lahko globa tudi sešteva, ni pa odvisna od velikosti parcel.

Za priljubljeni slovenski portal Žurnal24.si so na ministrstvu za kmetijstvo pojasnili:

”V primeru, da neobdelano kmetijsko zemljišče v naravi predstavlja skupek več parcel, ki so med seboj povezane, potem se postopek združi v eno celoto in se načeloma izreče kazen za celotno površino in ne na posamezno parcelo. V primeru, da ima posameznik (lastnik) več parcel, ki so lokacijsko oddaljene med seboj in se postopke uvede ločene za posamezno parcelo, se v teh primerih lahko izreče globa za posamezen primer oziroma za posamezno parcelo.”

Inšpektor za kmetijstvo pa vam lahko napiše kazen tudi za nepokošeni vrt pred hišo, če je po občinskih prostorskih načrtih opredeljen kot kmetijsko zemljišče.

Tudi, če je vaš zanemarjeni vrt nezazidano stavbno zemljišče vas ponekod lahko doleti globa.

Mnoge občine so namreč obveznost košnje vključile v občinske odloke.

Opozorimo še prijatelje in družino.

LEAVE A REPLY