Premoženje se je zaradi napačnega poročanja upoštevalo kar dvakrat.

Centri za socialno delo pa napake ne morejo sami ugotoviti.

Na ministrstvu pa so z napako že seznanjeni.

Za priljubljeni spletni portal Žurnal24 so, na direktoratu za socialne zadeve pri ministrstvu za delo, povedali:

”Bili smo seznanjeni, da je v nekaterih primerih s strani bank oziroma banke prišlo do pomote pri pošiljanju podatkov, in sicer so tudi banke posredovale podatke o lastništvu slovenskih vrednostnih papirjev. V takem primeru je prišlo do podvojenega prikazovanja istega premoženja. Zadeva se je razjasnjevala v pritožbenem postopku.”

”Morebitnega napačnega podatka strokovni delavec na podlagi podatkov, razpoložljivih v Informacijskem sistemu centrov za socialno delo, ne more prepoznati. Morebitno napako tako lahko uveljavlja le stranka v pritožbenem postopku, kjer se preverja resnično dejansko stanje”

Ni znano pri koliko odločbah je bilo upoštevano dvojno premoženje. Po podatkih KDD pa ima trgovalne račune več kot 108 tisoč Slovencev.

Na ministrstvu za delo so povedali, da ima premoženje sicer majhen in le izjemoma odločilen vpliv na odmero pravic:

”Na podlagi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se namreč ugotovljena vrednost premoženja zniža za 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (trenutno to znaša 19.304,64 evrov), morebitna preostala vrednost premoženja pa se upošteva v višini fiktivno določenega dohodka.”

Delimo to obvestilo tudi med prijatelje. Obvestimo čim več ljudi. Očitno bo potrebno preveriti izračune.

LEAVE A REPLY