Iz leta v leto je gospodarska rast višja.

Lani pa kljub rasti, skoraj 68 tisoč delavcev ni prejelo regresa! To pomeni, da je vsak deveti delavec v zasebnem sektorju ostal brez regresa.

Pri finančni upravi so za priljubljeni slovenski portal Žurnal24.si preverili, koliko delavcev je v posameznem letu prejelo plačo regresa pa ne.

Spomnimo, da regres zakonsko pripada vsakemu zaposlenemu, če je ta imel pravico do dopusta. Kdor je bil zaposlen samo del leta mu pripada sorazmerni delež dopusta in regresa.

Podatki pa zares šokirajo. Leta 2016 regresa sploh ni prejelo kar 83 tisoč zaposlenih, leta 2017 74 tisoč, lani pa skoraj 68 tisoč.

Na inšpektoratu za delo so za Žurnal24 povedali:

”Že od konca leta 2017 poostreno (poleg siceršnjih nadzorov tudi z usmerjenimi akcijami nadzora) preverja izplačevanje regresa, saj kljub pozitivnim gospodarskim trendom število ugotovljenih kršitev glede izplačevanja regresa še vedno močno izstopa. Letos smo že v začetku izvedli prvi del usmerjene akcije nadzora spoštovanja določb 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (poleg tega še spoštovanja 134. in 135. člena), drugi del akcije bomo izvajali v juliju in avgustu, predvidoma pa bomo z akcijo nadaljevali tudi konec leta. Do zdaj smo v letu 2019 ugotovili 1546 kršitev glede izplačila regresa.”

Za neizplačilo regresa pa je za delodajalce določena globa od 3000 do 20.000 evrov:

”Inšpektor lahko delodajalca le kaznuje za že storjene prekrške (na primer z izrekom navedene globe) in mu z ureditveno odločbo naloži spoštovanje delovnopravnih predpisov v prihodnje, ne more pa neposredno doseči poplačila denarnih terjatev delavcu. Zato mora delavec, če želi doseči izplačilo na primer regresa (če tega delodajalec ne stori sam od sebe na podlagi naših ukrepov), vložiti tožbo zoper delodajalca na pristojno delovno sodišče. V skladu z 200. členom ZDR-1 je za uveljavljanje vseh denarnih terjatev pristojno delovno sodišče.”

Inšpektor lahko torej izreče le globo. Če želi delavec dobiti regres, pa mora tožiti delodajalca.

Delimo to opozorilo tudi med prijatelje. Ne pustimo, da nas izkoriščajo. Regres pripada vsakemu zaposlenemu, ki ima pravico do dopusta!

LEAVE A REPLY