Po spletu kroži zgodba Slovenca, ki je le debelo pogledal, ko so mu povedali, koliko bo moral plačati za novo vozniško dovoljenje.

Plačati je moral kar štirikrat več.

Strošek izdaje vozniškega dovoljenja trenutno znaša 25,44 evrov. Toliko boste plačali, če po nov dokument, ki ste ga izgubili, greste prvič.

Višje stroške pa boste imeli pri izdaji vseh osebnih dokumentov, če jih izgubite, pogrešite, vam jih ukradejo, ali pa se poškodujejo zaradi neskrbnega ravnanja.

V tem primeru boste plačali dvakratno vrednost upravne takse.

Ob vsaki naslednji izgubi, tatvini, pogrešitvi ali poškodbi, v obdobju petih let pred vložitvijo vloge, pa boste plačali kar štirikratno vrednost upravne takse.

V tem primeru vam bo izdan dokument, ki bo veljal le eno leto.

Na ministrstvu so pojasnili razliko med tremi kategorijami:

”Uradna oseba ob sestavi zapisnika loči med različnimi okoliščinami. V primeru izgube dokumentov je odgovornost za izgubo vedno na posamezniku, ki je dokument izgubil. V primeru kraje se ugotavlja okoliščine dolžne skrbnosti, saj je kraja lahko posledica ravnanja, na katerega posameznik ni mogel vplivati, ali posledica ravnanja, ob katerem je posameznik dokument izpostavljal kraji. Pogrešitev pa je okoliščina, v kateri posameznik ostane brez dokumenta, vendar ni mogoče z gotovostjo definirati, ali je bil dokument izgubljen, založen ali mogoče tudi ukraden.”

Če naknadno najdete dokument, ki ste ga izgubili, ga morate prinesti na upravno enoto. Tam ga bodo evidentirali in uničili.

Če izgubite osebni dokument, morate o tem, najkasneje osem dni po dogodku, obvestiti upravno enoto.

Naznanitev zgolj policiji ne zadošča. Če dokument izgubite v tujini, je to potrebno javiti najkasneje v osmih dneh po vrnitvi ali v roku 30 dni na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini.

Če posameznik tega ne naznani lahko prejme tudi globo. V primeru pogrešitve osebne izkaznice je predvidena globa od 50 do 200 evrov, v primeru pogrešitve potnega lista pa od 125 do kar 400 evrov.

Globa v višini od 400 do 830 evrov pa se kaznuje za prekršek lažne izjave glede okoliščin kraje, pogrešitve ali izgube dokumenta.

Obvestimo o teh novostih še prijatelje. Zaščitimo svoje osebne dokumente in se izognimo nepotrebnim stroškom, ki so lahko zelo veliki.

LEAVE A REPLY